Všeobecné obchodní podmínky

 

Toto je znění obchodních podmínek platných od 1. 3. 2022, které vycházejí ze všeobecných právních předpisů ČR a EU, zejména z aktuálního znění občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.) a zákona o ochraně spotřebitele (zákon č. 634/1992 Sb.). Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.meoris.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

Informace o prodávajícím

Název: Radim Němec
Sídlo: Sokolovská 1716, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí
DIČ: CZ7112204946
IČ: 44935803
Bankovní spojení: 235012567/0300

Kontakt: tel. 602 769 419 / e-mail: meoris@meoris.cz

Firma je zapsaná v živnostenském rejstříku ve Frýdlantě nad Ostravicí.

 

2. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Objednávku lze zaslat mailem, sdělit telefonicky nebo vytvořit prostřednictvím internetového obchodu přes registrační účet (podmínky registrace umožňují její zrušení dle odst. 6), či bez registrace. Taková objednávka je závazná a jejím odesláním kupující souhlasí s pravidly obchodu včetně dodacích a platebních podmínek, reklamačního řádu a ustanoveních o ochraně osobních údajů.

Podmínkou platnosti internetové objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři nebo v objednávce. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího po zaplacení kupní ceny.

Na zákazníkem vyplněnou a odeslanou objednávku pošle prodávající automatické potvrzení o doručení objednávky formou e-mailu. Pokud se tak nestane, pravděpodobně nebyla objednávka uložena. V takovém případě nás laskavě kontaktujte.

Po obdržení objednávky dojde k ověření dostupnosti zboží a zákazník je kontaktován (e-mailem nebo telefonicky) k potvrzení závazné objednávky. Zákazník i provozovatel mohou bez udání důvodu nepotvrdit objednávku zboží před jejím konečným potvrzením, ze strany prodávajícího je to zejména z důvodu, že zboží je dlouhodobě nedostupné. O stavu objednávky je zákazník informován a případně je dohodnut další postup.

 

3. Dodací a platební podmínky maloobchodní prodej

Ceny v internetových obchodech www.meoris.czwww.meoris.com  jsou uvedeny včetně 21% DPH a nezahrnují poštovné.

Platba za zboží a dopravu je možná buď převodem před zasláním zboží a na dobírku.

Úhradu ceny zboží provede kupující převodem na účet č. 235012567/0300, variabilním symbolem je číslo objednávky kupujícího. Pokud částka nebude do 7 pracovních dnů připsána na účet, bude objednávka zrušena.

Zboží zasílá prodávající vybranou dopravní službou do 3–5 pracovních dnů od obdržení platby, prodávající si vyhrazuje právo delší lhůty ve zvláštních případech, o kterých bude kupujícího informovat e-mailem.

Poštovné Česká pošta: Zdarma

Výše uvedené ceny dopravy se vztahují pouze na zásilky na území České republiky. Dopravné za hranice České republiky je kalkulováno pro každou zásilku individuálně podle váhy balíku a vzdálenosti přepravy. Pokud chcete znát hodnotu takového poštovného předem, prosím kontaktujte nás na e-mailové adrese: meoris@meoris.cz  a my ho pro Vás rádi vypočítáme.

V případě poškození zásilky přepravcem je nutné, aby kupující reklamoval závadu u přepravce a sepsal s ním reklamační protokol, nebo poškozenou zásilku nepřevzal. Při převzetí poškozené zásilky prodávající za její reklamaci u přepravce nepřebírá zodpovědnost a neodpovídá ani za případné poškození jejího obsahu.

 

4. Použité materiály a související upozornění

1.Hodinky jsou vyráběny z Keramiky, Titanu a nerezové oceli bez příměsi niklu. Všechny materiály použité pro jejich výrobu procházejí pečlivou kontrolou kvality, které odpovídají platným evropským normám.

2.Při nošení hodinek se u některých lidí může objevit alergická reakce, která se projevuje zejména změnou barvy kůže nebo vyrážkou v okolí místa nošení. Tento jev není způsoben vadou materiálu, nebo hodinek a Společnost za něj nenese žádnou zodpovědnost. V případě výskytu alergie doporučujeme navštívit lékaře.

3.Vlivem vnějších vlivů působících na hodinky může dojít k tomu, že některé jejich části dočasně změní svoji původní barvu. Příčinou mohou být například čisticí prostředky, kosmetické přípravky, ale i Váš aktuální zdravotní stav či Vámi užívané léky. Ani v tomto případě se nejedná o vadu hodinek a důvod k reklamaci. Pro uvedení hodinek do původního stavu stačí nechat je u Společnosti odborně vyčistit.

 

5. Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží)

Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta běží ode dne převzetí zboží.

Kupující musí o vrácení zboží předem prodávajícího informovat písemně (e-mailem či průvodním dopisem). Nepoškozené zboží v kompletním stavu bez známek užívání, nebo opotřebení je kupující povinen zaslat zpět spolu s uvedením čísla objednávky a čísla účtu. Náklady za dopravu zpět hradí kupující, prodávající si vyhrazuje možnost odmítnout převzetí zásilky zaslané na dobírku. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle podnikateli bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu podnikatel bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od obdržení zboží,  peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy přijal,  ponížené o manipulační poplatek v ceně nákladů na dodání. Podnikatel vrátí spotřebiteli přijaté peněžní prostředky na účet spotřebitele. Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, podnikatel není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu je zboží doručeno.

V případě nesplnění podmínek pro v odstoupení od smlouvy je zboží neprodleně odesláno zpět zákazníkovi.

Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu.

V případě opakovaných vracení zboží jedním kupujícím si prodávající vyhrazuje právo kupujícímu po předchozím písemném upozornění další zboží nezasílat.

 

6. Záruka

Záruční doba je 24 měsíců. Reklamaci posuzuje pracovník servisního oddělení a řeší ji standardním postupem daným platnými zákony. Záruka se vztahuje na správnou funkci výrobku a výrobní vady. Záruka se nevztahuje na vady způsobené neodborným zásahem, vnějšími vlivy (agresivní prostředí, náraz, nešetrné zacházení), vniknutím vody do mechanismu při nedodržení podmínek vodotěsnosti, životnost napájecího článku (baterie) a případné vady vzniklé pozdní výměnou článku, opotřebení věci jejím obvyklým užíváním, mechanické poškození, povrchovou úpravu a zlacení, vypadnutí ozdobných skleněných kamínků, opotřebení řemínku nebo náramku a skla.

Reklamované zboží s popisem závady kupující zašle na adresu prodávajícího spolu s dokladem o nákupu (účtenka nebo záruční list). Prodávající si vyhrazuje možnost odmítnout převzetí zásilky zaslané na dobírku. Reklamaci prodávající vyřídí v zákonné lhůtě.
Spotřebitel má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy na www.coi.cz.

 

7. Ochrana osobních údajů

Kupující má právo zažádat o vymazání osobních údajů (zrušení registrace), vymazání je provedeno na základě písemné žádosti kupujícího (e-mailem či dopisem na adresu prodávajícího).

Veškerá osobní data kupujícího jsou zpracovávána v rozsahu nutném pro vyřízení objednávky a v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., v aktuálním znění. Tato data jsou bezpečně uložena a nejsou poskytována třetím osobám mimo jejich nezbytného sdělení společnosti zajišťující doručení a platební styk, a to pouze za účelem nutným k vyřízení objednávky kupujícího. Údaje o nákupech (objednávky) jsou shromažďovány za účelem vyřizování reklamací a ke zpětné kontrole účetních dokladů. Informace o kupujícím a o jeho objednávkách jsou ukládány v zabezpečené databázi a nejsou poskytovány třetím stranám, mohou být využity pro vlastní marketingové aktivity prodávajícího.

0